+45 65 74 12 13 info@dkmonline.dk
Er du inde i cookie lovgivningen?

Er du inde i cookie lovgivningen?

Formålet med cookiereglerne er at beskytte brugernes privatliv, når de færdes på internettet og dermed sikre deres tillid til nettet. Her kan du læse om hvad cookiesreglerne er, og hvordan du kan overholde dem.
Er du klar til GDPR?

Er du klar til GDPR?

25. maj får EU’s persondataforordning “General Data Protection Regulation” virkning i Danmark og resten af EU. Med “General Data Protection Regulation” indfører EU markant højere sanktioner overfor virksomheder, der ikke overholder...